Møteledelse

Bruker du for mye tid i møter?

Alt for mye tid kastes bort i møter, men samtidig er møter nødvendig for at organisasjonens hjul skal gå rundt. I dette praktisk rettede kurset vil du lære om møteinnkalling, tidsstyring, involvering, mindre kjente møtetyper, fysiske møter, fjernmøter, møtereferat og oppfølging i etterkant. Kurset passer for alle som synes de deltar i for mange eller […]


Delegering

Har du for mange oppgaver du ikke rekker å gjennomføre?

Har du for mange oppgaver du ikke rekker å gjennomføre? Skulle du ønske disse kunne vært delegert til andre men er usikker på hvordan du skal gå frem slik at oppgaven blir utført på riktig måte?   På kurset lærer du hvordan motivere andre til å mestre oppgavene de får delegert og identifisere hvem du […]


Prosjektledelse

Praktisk innføring i prosjektledelse.

På dette kurset vil du få innsikt og ferdigheter i prosjektledelse og hvordan å skape god prosjektkultur.


Tidsstyring

Har du utfordringer med å organisere din egen tid?

I dette kurset vil du lære konkrete vektøy for målrettet arbeid, prioritering, personlig oppgavestyring, skape gode vaner og å si nei når det blir for mye.


Målsetting

Kraftfulle mål

I dette kurset vil du lære en strukturert og helhetlig metode for hvordan du kan sette tydelige mål for et bredt spekter av arenaer i livet ditt og hva som skal til for at du skal nå de målene du setter effektivt.


Selvledelse

Selvledelse i praksis

I dette kurset vil du få bedre forståelse for hva selvledelse er, konkrete verktøy for hvordan du kan strukturere og lede deg selv bedre på jobben og privat.


Kraftfulle presentasjoner

Bli trygg på scenen.

Din evne til å formidle et budskap foran et publikum er avgjørende for hvor stor gjennomslagskraft du har hos dine tilhørere.


Effektiv digital møteledelse

Effektiv digital møteledelse i en ny digital hverdag.

Hvordan holder vi oss motiverte, hvordan sikrer vi at teamene jobber optimalt og hvordan sikrer vi at medarbeiderne er tilfredse i sin nye, digitale arbeidshverdag?