Effektiv digital møteledelse

Effektiv digital møteledelse i en ny digital hverdag.

Norske organisasjoner tilpasser seg en ny virkelighet. Det investeres i nye teknologiske verktøy og utstyr for å tilrettelegge for hjemmekontor, men glemmer vi å investere i kompetanse for å kunne jobbe effektivt i en digital hverdag? Hvordan holder vi oss motiverte, hvordan sikrer vi at teamene jobber optimalt og hvordan sikrer vi at medarbeiderne er tilfredse i sin nye, digitale arbeidshverdag? 

 

I 2020 ble vi alle blitt kastet ut i en ny tilværelse der digitalt samarbeid har blitt en del av alles arbeidshverdag. Du har sikkert møtt på noen av disse utfordringene:

  • Manglende motivasjon som følge av isolasjon og/eller dårlig ledelse.
  • Svekket teamfølelse.
  • For høy eller for lav arbeidsbelastning som følge av dårlig oppgavestyring.
  • Manglende engasjement som følge av usikre tider og kommunikasjonssvikt.

 

I dette kurset vil du:

  • Lære hvordan digital oppgavestyring gir mer effektive, samkjørte og motiverte team.
  • Lære hvordan uformell kommunikasjon og sosiale aktiviteter i digitale arena benyttes for å sikre langsiktig motivasjon og den gode teamfølelsen, i en arbeidshverdag der kollegaer ikke lenger sitter samlet på kontoret.
  • Tydelig kommunikasjon med fokus på hvordan mottaker forstår ditt budskap.

 

Kurste passer for:

  • Deg som ønsker å forbedre og effektivisere samarbeid i digitale team. 
  • Deg som føler deg usikker på hvordan du skal håndtere den nye, digitale arbeidshverdagen.

 

Kurset er lagt opp for aktiv deltakelse fra kursdeltakerne gjennom gruppeoppgaver, erfaringsutveksling, og refleksjon.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss! Kontaktinformasjon finner du helt nederst.