Målsetting

Kraftfulle mål

Å sette og forvalte tydelige mål er en vitenskap i seg selv. I dette kurset vil du lære en strukturert og helhetlig metode for hvordan du kan sette tydelige mål for et bredt spekter av arenaer i livet ditt og hva som skal til for at du skal nå de målene du setter effektivt.

Kurset er en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, og selvrefleksjon. Du vil i løpet av dette kurset også definere egne mål.

Kurset passer for deg som ønsker å bli bedre til å sette personlige og profesjonelle mål, ved bruk av bevisste metoder.

 

Dette kurset er praktisk rettet med mange gruppeøvelser og individuelle øvelser for at du kan bli endre bedre i å sette og forvalte dine mål effektivt. Gjennom kurset vil du implemetere det du lærer, skrive ned dine mål og få klarhet i hva som skal til for å nå dem

Du vil lære:

  • Hva er mål, hvorfor og hvordan setter man mål
  • Mental innstilling for måloppnåelse
  • Livshjulets 12 kategorier – fokus og struktur
  • Begynne med hvorfor
  • Utfordre dine tankebegrensninger
  • Mål og visjoner
  • Strategisk, taktisk og operasjonell tilnærming


Kurset varer i 1 dag.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss! Kontaktinformasjon finner du helt nederst.

 

 

 

(Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash)