Tidsstyring

Har du utfordringer med å organisere din egen tid?

Har du litt for mange baller i luften både hjemme og på jobb? I dette kurset vil du lære konkrete vektøy for målrettet arbeid, prioritering, personlig oppgavestyring, skape gode vaner og å si nei når det blir for mye.


Kurset passer for alle som synes det er utfordrende å organisere sin egen tid og spesielt dersom dette fører til stress, sene kvelder eller skippertaksarbeid. Kurset er praktisk rettet og du vil sitte igjen med konkret kunnskap du kan benytte umiddelbart etter at kurset er ferdig.

 

I dette kurset vil du lære følgende:

 

  • Identifisere hvilke utfordinger DU opplever i forbindelse med tidsstyring.
  • Forstå hva som er viktig for deg og hvordan arbeide målrettet.
  • Prioritere det viktigste først.
  • Bruk av verktøy og metodikk for personlig oppgavestyring.
  • Viktigheten av vaner og hvordan gode vaner skapes og opprettholdes.
  • Kunsten å si nei når det blir for mye å gjøre.


Innholdet i kurset er faglig forankret og du vil blant annet lære SMART-metodikken, Eisenhower-matrisen, Getting Thigs Done-metodikken og kjernen i Atomic Habits-metodene.


Kursets varer i 1 dag.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss! Kontaktinformasjon finner du helt nederst.

 

 

(Photo by Sonja Langford on Unsplash)